Naast de activiteiten bij NL Magazines kunt u ook gebruikmaken van hun diensten. Deze opdrachten zijn op persoonlijke titel en gaan dus niet via NL Magazines. 
NL Magazines vindt het belangrijk dat onze redactieleden een ruime blik en interesseveld behouden en beperken daarom ook niet onze auteurs om voor derden te schrijven.